Projekt stałych osłon

Idealny projekt stałych osłon

Śmiało można stwierdzić, że idealne wnętrze medyczne spełnia wiele funkcji, a przynajmniej są one zdecydowanie bardziej odległe w stosunku do standardowych pomieszczeń biurowych. Tu bowiem należy mieć na uwadze względy bezpieczeństwa, dlatego każdy projekt musi przede wszystkim spełniać odpowiednie wymogi prawne. Wnętrze medyczne to przestrzeń, która ze względu na swoje użytkowanie musi być bezpieczne zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. To właśnie w gabinecie medycznym często dochodzi do sytuacji, które generują większe, lub mniejsze zagrożenie dla lekarzy, pacjentów, czy przebywającego na terenie obiektu personelu. Dlatego w przypadku realizacji wnętrza medycznego należy wspomnieć o projekcie stałych osłon, który jest odpowiedzią właśnie na sytuacje, które generują zagrożenia względem użytkowania gabinetu.

Projekt stałych osłon – co to jest?

Projekt stałych osłon to inaczej dokumentacja, która przygotowywana jest w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w gabinetach różnego typu. Oczywiście projekt ten, podobnie jak inne musi być zgodny z przepisami prawa. W przypadku przybliżania sobie istotnych szczegółów dotyczących projektów stałych osłon warto powiedzieć też nieco więcej na temat potencjalnych zagrożeń wynikających z użytkowania gabinetu medycznego. W wielu przypadkach użytkownicy wnętrza medycznego narażeni są na promieniowanie jonizujące, dlatego ze względu na swoją szkodliwość może wywierać efekt jedynie w określonej przestrzeni. Z kolei miejsca, gdzie promieniowanie nie może dochodzić chronione są przez stałe osłony. Charakterystyka dotycząca stałych osłon zawarta jest w przepisach prawa, m.in. regulaminie Inspekcji Sanitarnej, prawie atomowym, a także wybranych normach prawnych. Warto podkreślić, że projekt stałych osłon bardzo silnie dotyczy wszelkiego rodzaju wymogów technicznych. Częstym błędem dotyczącym projektów osłon stałych jest to, by interpretacja aspektów prawnych nie kolidowała z czysto artystycznymi wizjami obiektu. Inaczej mówiąc, by w tym wypadku bezpieczeństwo stanowiło całkowity priorytet w zakresie projektu stałych osłon. Realizacja projektu stałych osłon to zadanie, które wymaga przeprowadzania obliczeń. Wynika to z faktu, że struktura osłon różni się w zależności od parametrów sprzętu medycznego.

Co zyskujemy dzięki projektom stałych osłon?

Warto podkreślić, że wykonanie projektu stałych osłon jest warunkiem koniecznym w procesie całej realizacji, gdyż umożliwia m.in.

– gwarancje zgodności z odpowiednimi przepisami

– ochronę gabinetu przed szkodliwym promieniowaniem

– ochronę zdrowia pacjentów przebywających zarówno w gabinecie medycznym, jak i labolatorium

– ochronę zdrowia pracowników obsługujących sprzęt medyczny

Ochrona niezwykle cenna

Współcześnie większość lekarzy, specjalistów prawdopodobnie nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania bez chociażby aparatu rentgenowskiego. Co ważne jednak zarówno ich instalacja, jak i użytkowanie może wiązać się z różnego typu problemami technicznymi, które nie tylko źle wpływają na funkcjonowanie samych sprzętów, ale i bezpieczeństwo pacjentów, jak i personelu. Odpowiednia konstrukcja nieruchomych osłon daje możliwość idealnego dopasowania wnętrza medycznego w taki sposób, by było ono zgodne z przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętów medycznych. W związku z tym projekt osłon stałych tworzony jest we wcześniejszych etapach realizacji. Dzięki temu architekci mają możliwość konsultacji, dzięki której bezpieczeństwo, którego celem jest tworzenie projektów osłon stałych nie koliduje z wizjami estetycznymi gabinetu architekta. Przede wszystkim należy pamiętać, że projekt osłon stałych ma na celu bezpieczeństwo pacjentów, jak i personelu w nim pracującego, jak i ergonomię całego biura.

Dlaczego projekt osłon stałych jest tak ważny?

Nie tylko ze względu na to, że dba bezpośrednio o pacjentów i personel przebywających na terenie wnętrza medycznego. Projekt osłon stałych to również troska o prawidłowe funkcjonowanie niezbędnych sprzętów medycznych bez których tak naprawdę niemożliwa byłaby skuteczna diagnoza w większości przypadków. Zatem warto zaufać naszej firmie w celu prawidłowej realizacji projektu osłon stałych, przede wszystkim posiadamy wykwalifikowaną wiedzę medyczna na podstawie której pomagamy przygotować obliczenia osłon stałych, czy dokonać pomiaru ich skuteczności. Jesteśmy również w stałym kontakcie z ekspertami, którzy pomagają nam przygotować wspomniany projekt zgodnie z normami prawnymi.

Zobacz także: Projekt instalacji technologicznych