Projekt koncepcyjny

Jak stworzyć idealną przestrzeń wnętrza medycznego? To pytanie zadaje sobie wielu architektów, którzy podejmując się tego typu realizacji musi mieć na uwadze nie tylko komfort specjalisty, i potencjalnych pacjentów, ale i norm prawnych, które regulują wszelkie techniczne aspekty dotyczące wielkości pomieszczeń, jak i ich wyposażenia. W związku z tym taka realizacja wiąże się z kilkoma etapami, a jednym z nich jest projekt koncepcyjny. A czym on jest? Projekt koncepcyjny to najbardziej ogólny szkic techniczny w który z pewnością warto się zagłębić nieco bardziej.

Projekt koncepcyjny – co to takiego?

Jest to jeden z podstawowych kroków jeśli chodzi o tworzenie projektu z zakresu architektury medycznej. Projekt koncepcyjny określa się jako najbardziej ogólny szkic techniczny. Nie zawiera szczegółowych informacji o konkretnym układzie, ale stanowi kompleksowy rozwój koncepcji funkcjonalnej potencjalnego wnętrza medycznego. Sama koncepcja oparta jest na założeniach projektowych, które określane są przez inwestora, a także sformułowane w sposób technicznych przez architekta. Szczegółowa analiza projektu koncepcyjnego umożliwia dokładną weryfikacje najistotniejszych założeń projektu. Projekt koncepcyjny stworzony we właściwy sposób umożliwia:

– właściwą identyfikacje funkcji poszczególnych części obiektu

– określenie szczegółowych wymagań technicznych dla wszystkich elementów wykończeniowych (m.in. używanych materiałów, rozwiązań technicznych, czy czy technologi na późniejszym etapie prac)

– przedstawienie wstępnego projektu w jasny i zrozumiały sposób, który będzie podstawą do planowania prac nad wystrojem wnętrz

– rozpatrzenie wszelkich, logicznych błędów, które zostały popełnione na etapie planowania inwestycji, lub przygotowania układu pomieszczeń

– określenie hipotetycznych trudności technicznych, których realizacja wymaga nieproporcjonalnie dużych nakładów finansowych, lub może powodować problemy ze zgodnością projektu z przyjętymi normami prawnymi

Jak w praktyce wygląda przygotowanie projektu koncepcyjnego?

Do praktycznych zalet projektu koncepcyjnego można zaliczyć fakt, że jego przygotowanie nie zajmuje wiele czasu. Jest to o tyle ważne, że projekt koncepcyjny jak już wyżej zostało wspomniane jest najważniejszym etapem projektowania pod względem technicznym. Wszelkiego rodzaju błędy popełnione przy tworzeniu projektu koncepcyjnego niosą duże konsekwencje względem dalej realizowanych założeń. Projekt koncepcyjny w znaczny sposób określa również relacje w pracy między architektem, a inwestorem. Sam projekt koncepcyjny to również nic innego jak graficzna ilustracja wnętrza medycznego gabinetu medycznego, weterynaryjnego, terapeutycznego, stomatologicznego itp. Taka ilustracja zostaje potem przekształcona we właściwy projekt. Jest to wstępny projekt funkcjonalny pomieszczeń, które wchodzą w skład np. gabinetu stomatologicznego. Uzyskany schemat funkcjonalny gabinetu zostaje następnie przedstawiony inwestorowi. Na podstawie tego schematu wraz z architektem wypracowany zostaje finalny program inwestycyjny całego lokalu, jak i reszty obiektu. Tego etapu pracy najbardziej oczekuje inwestor, który nie tylko ma pewność, że projekt realizowany jest zgodnie z przepisami prawa, ale i odpowiednią ergonomią pracy.

Co zakłada projekt koncepcyjny?

Projekt koncepcyjny jest niejako zarysem wielkości pomieszczeń w architekturze medycznej, oraz ich wyposażenia zarówno jeśli chodzi o niezbędne sprzęty medyczne, akcesoria, jak i meble. Przykład dla niektórych przestrzeni:

Gabinet stomatologiczny – ewentualna instalacja aparatu RTG

Sterylizatornia – montaż szafek, czy umywalek

Pokój socjalny – ewentualna przestrzeń potrzebna do organizacji większych spotkań, czy konferencji

Toaleta dla personelu – tu należy wziąć pod uwagę nie tylko instalacje prysznica przy zachowaniu odpowiedniej przestrzeni, ale i uwzględnienie miejsca dla zorganizowania przedsionka

Pomieszczenie techniczne – w większości przypadków wymaga odpowiedniego zaprojektowania m.in. ze względu na wentylacje

Brudownik – w przypadku wyposażenia należy wziąć pod uwagę lodówkę na odpady, czy pomieszczenie do przechowania brudnej odzieży

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami – m.in. wielkość, która jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Poczekalnia z recepcją – wielkość tego miejsca jest mocno uzależniona od liczby dostępnych usług w całym budynku

Korytarze – tu należy wziąć pod uwagę określony procent całej powierzchni budynku, by wyodrębnić odpowiednią przestrzeń korytarza

Zobacz także: Projekt architektoniczno – budowlany