Projekt instalacji technologicznych

O wielofunkcyjności architektury medycznej można by powiedzieć wiele. Po pierwsze wnętrze medyczne to wizytówka nie tylko specjalisty, ale i całego personelu medycznego. W przypadku przestrzeni medycznej najważniejsza jest jednak jej funkcjonalność. Często nie zdajemy sobie sprawę jak drobne kwestie takie jak np. oświetlenie decyduje o prawidłowym funkcjonowaniu takiego miejsca. Miejsca związane z medycyną to także obsługa maszyn potrzebna m.in. do prawidłowej diagnostyki, czy wykonania zabiegu. Dlatego nigdzie jak w tego typu miejscach wszelkiego rodzaju awarie wiążą się nie tylko z trudnością w wykonywaniu obowiązków, ale stanowi zagrożenie dla pacjenta. I właśnie w odpowiedzi na ten problem sporządzony zostaje projekt instalacji technologicznych.

By uniknąć awarii

Jak już wyżej zostało wspomniane gabinety medyczne nie tylko muszą spełniać normy prawne, zasady higieny pracy, ale muszą być praktyczne i funkcjonalne. By tak było muszą zostać wyposażone w niezbędne instalacje technologiczne. Z kolei ich praca, która stanowi o bezpieczeństwie całego budynku bezspornie jest zależna od dobrze przygotowanego projektu instalacji technologicznej. W przypadku projektu architekt planuje m.in. trasę sieci wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, energetycznych, czy teleinformatycznych. Bierze również pod uwagę specyficzne urządzenia dla biur medycznych jak np. sprężarki. Przygotowując projekt instalacji technologicznych architekt bierze pod uwagę nie tylko prawidłowe funkcjonowanie technologie we wszystkich wyżej wymienionych zakresach, ale i wszelkiego rodzaju usterki, które następnie trzeba naprawić. W przypadku projektu instalacji technologicznych dobrze jest stworzyć go na początku prac, gdyż projektanci mają większą swobodę działania, a inwestorzy ponoszą mniejsze koszty względem całej instalacji. Jest to ważne ze względu na przepisy prawne, które kierują ergonomią całego wnętrza medycznego, a wszelkiego rodzaju instalacje technologiczne muszą być odpowiednio oznaczone.

Dlaczego projekt instalacji technologicznej jest konieczny?

Projekt instalacji technologicznej jest konieczny z kilku powodów:

– gwarantuje zgodność z formalnymi wymogami dotyczącymi gabinetów medycznych, oraz gabinetów stomatologicznych

– umożliwia precyzyjne szacowanie szacowanie kosztów, w tym kosztów eksploatacji

– umożliwia precyzyjne wykonanie szczegółowego projektu dla indywidualnego wnętrza

– odpowiednio przygotowany projekt na wczesnym etapie zwiększa ergonomie i bezpieczeństwo całego wnętrza medycznego

Warto dodać, że sam projekt instalacji technologicznej powstaje w oparciu o ścisłą współpracę architektów, konsultantów branżowych i inwestorów. Przede wszystkim przedstawiają oni główne założenia i oczekiwania co do funkcjonalności gotowej instalacji.

Wnętrze a odpowiednia instalacja

Wnętrze medyczne to kolokwialnie mówiąc układanka składająca się z wielu elementów, a jednym z nich jest projekt instalacji technologicznej. Każdy element, w tym instalacja technologiczna musi być spójnie zgrana z powierzchnią wnętrza medycznego. Tworzenie architektury medycznej porównaliśmy do układanki, jednak w tym przypadku każdy architekt musi mieć na uwadze, że dane elementy mogą ulec przemieszczeniu, wówczas całą instalacje w pewnym sensie czasem trzeba zmodyfikować. Dlatego także pod względem instalacji technologicznej warto, by przestrzeń medyczną w możliwie jak największym stopniu sobie zobrazować – np. poprzez makietę. Otrzymując taki obraz często jesteśmy w stanie określić, czy nie ma konieczności jakiś dodatkowych prac.

Komu warto zaufać?

W przypadku projektu instalacji technologicznej warto jest nam zaufać, gdyż pomożemy Ci go kompleksowo przygotować. Mamy przede wszystkim świadomość, że każdy budynek, lokal ma inne przystosowanie, więc i instalacja technologiczna musi mieć inne położenie. Dzięki nam możesz być spokojny o pakiet takich usług jak m.in.

– projekt instalacji elektrycznej

– projekt instalacji grzewczych

– projekt instalacji teleinformatycznej

– projekt instalacji alarmowej

– projekt wentylacji i klimatyzacji

Zobacz także: Projekt identyfikacji wizualnej